Set V-zaptivki R04

OPIS

V-Seal Set R04 je ševron set zaptivki za zaptivanje klipnjača. Set uključuje pet (n=5), ili šest (n=6) ili sedam delova (n=7): potporni prsten, pritisni prsten, i V-prstenove u količini do broja (n) sve izradjene od gumom armirane tkakine.

Read More

PRIMENA
Oprema za rudarstvo
Mašine za brizganje
Prese
Cilindri za pokretne dizalice
Cilindri za valjaonice čelika
Hidraulički cilindri sa vodom

Materijal, standard
Oznaka materijala SN102 SF106
Guma NBR FKM
Tkanina Pamuk Pamuk

Alternativni materiali
Za primenu na veoma niskim temperaturama do -60 C ili odličnu kompatibilnost ulja i gume u specijalnim primenama preporučuje se nekoliko materijala koji su dostupni na zahtev. 

Pritisak, Brzina
Radni pritisak,p 40 MPa
Brzina klipnjače ,v 0,5 m/s

Medium, Radna temperatura
Oznaka materiala SN102 SF106
Hidrauličko ulje: HL, HLP -30.. +100 ˚C -15.. +150 ˚C
HFA, HFB fluidi +5..+60 °C +5..+60 °C
HFC fluidi -30..+60˚C -15.. +60 ˚C
HFD fluidi -15.. +150 ˚C
Voda +5..+100 °C +5..+ 80 ˚C
Mineralne masti -30..+100°C -15.. +150 ˚C

Tolerancije
Ød Pogodan zazor, emax ØD
> 120 to 500 H8/f7 H11
> 500 to 630 H8/f7 H10
> 630 to 800 H8/f7 H10
> 800 to 1000 H8/f7 H10

Read More

Ød
ØD
L
L1
S
Material