Hidrauličke zaptivke za klipnjaču

Zaptivke za klipnjače se prvenstveno koriste u pneumatskim i hidrauličnim cilindrima i imaju zadatak da zaptivaju klipnjaču cilindra tokom kretanja prema unutra ili spolja. Cilj je da se spreči curenje radnog medija pod pritiskom iz cilindra. Maksimalna efikasnost zaptivanja u sistemima zaptivanja cilindara postiže se kombinovanjem dve zaptivke za zaptivanje klipnjače.

Jedna od njih, takozvana primarna zaptivka, okrenuta je prema radnom prostoru cilindra i pouzdano zaptiva od visokog radnog pritiska unutar cilindra. Sekundarna zaptivka klipnjače postavljena iza preuzima glavnu funkciju zaptivanja. Sve je dizajnirano sa ciljem da se zaostali uljni film na klipnjači smanji na minimum tokom izvlačenja klipnjače. Za ovaj zadatak poželjno je koristiti zaptivke od poliuretana pošto one sa svojim krutim zaptivnim usnama obezbeđuju fini minimalni zazor za medijum, garantujući nepropusnost cilindra prema spolja.