U-Ring RP1

OPIS

U-prsten RP1 je zaptivka jednosmernog dejstva sa simetričnim profilom za zaptivanje klipnjače. Može se koristiti i za zaptivanje klipa ukoliko je ugradjena na način “ledj u ledja”.
U-prsten RP1 ima očigledne prednosti: Jednostavan, jeftina izrada žljeba i laka ugradnja bez alata.

PRIMENA
Utovarne platforme
Standardni cilindri.
Specijalni cilindri
Oprema za šumarstvo
Poljoprivredna oprema

Standardni materijal
Oznaka materijala U5002
Materijal Polyurethane
Tvrdoća 94 Shore A
Boja Tamno plavi do crno

Prednost materijala U5002 
Visoka mehanička svojstva
Visoka otpornost na habanje
Dobra otpornost na medije

Pritisak, brzina
Radni pritisak, p 30 Mpa
Brzina klipnjače, v 0,5 m/s

Medium, Radna temperatura
Oznaka materijala U5002
Hidraulična ulja: HL, HLP -30 to +110°C
HFA, HBA  fluidi +5 to +60°C
HFC fluidi -30 to +40°C
Voda +5 to +50°C
Mineralne masti -30 to +110°C

Maksimalno dozvoljen zazor, emax , mm
Max radni pritisak S ≤ 7,5mm S > 7,5mm
16 Mpa 0.35 0.40
26 Mpa 0.30 0.35
36 Mpa 0.25 0.30

Kvalitet površine*
Hrapavost površina Ra Rmax
Klizne površine ≤ 0.3μm ≤ 2.5 μm
Dno žljeba ≤ 1.6 μm ≤ 6.3 μm
Strane žljeba ≤ 3.0 μm ≤ 15.0 μm
Zakošenje ≤ 4 μm ≤ 16 μm

*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 i referentnoj liniji Cref=0

Ød
ØD
H
L