Zaptivni set P23

OPIS

Set zaptivki klipa P23 se sastoji od poliamidnog kliznog prstena sa stepenastim rezom i gumenog prstena kao elementa za prednaprezanje.

Set zaptivki P23 je zaptivač dvosmernog dejstva za teške uslove rada i kućištem prema ISO 7425-1. Stepenasti rez olakšava laku ugradnju u malom ili zatvorenom kućištu a gumeni prsten pravougaonog preseka nudi zaštitu od uvrtanja.

Karakteristike ove zaptivke su veoma visok statički i dinamički efekat zaptivanja, veoma visoka otpornost na abraziju, otpornost na pritisak, ekstruziju i nisko trenje bez pojave podrhtavanja.

PRIMENA
Oprema za zemljane radove
Mobilna hidraulika
Autodizalice
Građevinske mašine
Poljoprivredna oprema

Standarni materijal
Oznaka materijala SN251
O-ring NBR 70 ShA, oznaka N4913
PA modifikovan, oznaka P6411


U specijalnim primenama u pogledu temperature ili kompatibilnosti gume i medijuma, preporučuju se nekoliko materijala i dostupni su na zahtev.

Pritisak, Brzina
Radni pritisak, p dinamički 60 Mpa
Radni pritisak, p, statički 80 Mpa
Brzina klipnjače, v in m/s do 1,0 m/s
Medijum, Radna temperatura
Oznaka materijala SN251
Hidrauličko ulje: HL, HLP -30.. +100 ˚C
HFA, HFB fluidi +5..+ 50 °C
HFC fluidi -30..+50 °C
HFD fluidi
Voda
Mineralne masti -30.. +100 ˚C
Maksimalno dozvoljen zazor, emax , mm
Veličina profila Maksimalni radni pritisak
L S ≤32 MPa 40 Mpa 60 Mpa 80 Mpa
4,2 5,50 0,55 0,50 0,30 0,20
6,3 7,55 0,75 0,70 0,50 0,25
8,1 10,50 1,00 0,90 0,60 0,35
Kvalitet površine*
Hrapavost površine Ra Rmax
Klizne površine 0.05 .. 0,3μm ≤ 2,5 μm
Dno žljeba ≤ 1,6 μm ≤ 6,3 μm
Strane žljeba ≤ 3,0 μm ≤ 15 μm

*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%

ØD
Ød
H
L