Hidrauličke zaptivke za klip

Zaptivke klipa se dizajniraju na poseban način, najčešće sa ciljem da zadovolje specifične zadatke i uslove upotrebe i koriste se u širokom spektru sistema zaptivanja.

Zaptivke klipa se takođe mogu lako prilagoditi specifičnoj primeni izborom odgovarajućih materijala kao što su poliuretan ili PTFE materijali koji uvek pružaju optimalna rešenja.

 P05

 P21

  P36

  P10

  P22

  RP0

  P12

 P23

  RP1

  P15

  P29

  P18

  P30

  P20

  P31