Brisač W07

OPIS

Jednosmerni brisač sa statičkim zaptivnim usnom na spoljašnjem prečniku koja štiti od prodora prljavštine. Brisač W07 ima ojačanje na peti brisača koje takodje sprečava da se brisač uvrće u žljebu. Upotrebljava se u standardizovanim kućištima prema ISO 6195 tip A.
Brisač W07 veoma dobro štiti od prljavštine i vode i lako se ugradjuje.

PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri
Prese i mašine za brizganje
Industrijska vozila,
Utovarne platforme i viljuškari
Oprema za zemljane radove i poljoprivredu
Rudarstvo, potporni cilindri

Standardni materijal
Materijal Polyurethane
Oznaka materijala U5017
Tvrdoća 95 Shore A
Boja Tamno plavo

Prednosti U5017
Visoka mehanička svojstva
Visoka otpornost na habanje
Dobra otpornost na medije

  Pritisak, Brzina
Brzina klipnjače, v do 2 m/s

Medijum, Radna temperatura
Oznaka materijala U5017
Hidrauličko ulje: HL, HLP -30 … +110 °C
HFA, HFB fluidi +5 … +50 oC
HFC fluidi -30 … +40 °C
Voda +5 … +50 oC
Mineralne masti -30 … +110 °C
Kvalitet površine*
Hrapavost površine Ra Rmax
Klizne površine
Dno žljeba ≤ 1,6 μm ≤ 6,3 μm
Strane žljeba ≤ 3 μm ≤ 15 μm

* Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%

Ød
ØD
H
L