O-Ring S51

OPIS

Procesni O-prstenovi se koriste za spajanje dve cevi i standardizovani su prema DIN 11864 -1, -2, -3 za cevi u skladu sa DIN 11866 serija A, B, C.

Prednosti ovih prstenova su pouzdan rad u pari, vodi i vodenim rastvorima hemikalija. Takođe, ovi prstenovi smanjuju održavanje i omogućavaju da oprema radi duže, brže i pod većim pritiscima.

Standardizovani zaptivni element i brza i laka montaža bez obzira na smer ugradnje su takođe velike prednosti.

PRIMENA
Procesna industrija i rukovanje fluidima uopšte. Posebno u prehrambenoj industriji a naročito u farmaceutskoj industriji.

Standardni materijal
Oznaka materijala Osnova materijala Boja Vrsta umrežavanja Tvrdoća
Shore A
Opseg radne temperature u vazduhu °C Oblast primene
E5540 EPDM crna peroxidno 75±5 -40 do +150 Topla voda i para do 180 OC,
Kiseline (hlorovodonična, azotna i fosforna kiselina), Alkalni rastvori (rastvor natrijum-hidroksida i rastvor kalijum-hidroksida).
Polarni organski rastvarač. CIP/SIP mediji.
F9970 FPM crna peroxidno 75±5 -15 do +200 Odlična otpornost na toplu vodu, paru i alkohole. Veoma pogodan na visokim temperaturama, za upotrebu u životinjskim i biljnim mastima i uljima, alifatskim i aromatičnim ugljovodonicima, takođe u esencijalnim uljima.
Otporan na CIP/SIP medijum za postrojenja neprekidnog rada u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji za kratke cikluse čišćenja

Zaptivke se ugradjuju bez posebne orijentacije jer su prirubnice projektovane simetrično. Kada je zaptivka pravilno postavljena i stisnuta pri ugradnji, ne postoji opasnost od curenja

Nominal Size DN
DIN 11866 tube Serie
Ø d1
Ø d2 (mm)
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Nominal Size
DN
DIN 11866
tube Serie
Ø d1
(mm)
Tol ±
Ø d2
(mm)
Tol ±
Material
Order code
10
A
12
0.21
3.5
0.1
F9970
S51-101005
10
A
12
0.21
3.5
0.1
EPDM
S51-101040
13.5
B
12
0.21
3.5
0.1
F9970
S51-101005
13.5
B
12
0.21
3.5
0.1
EPDM
S51-101040
15
A
18
0.25
3.5
0.1
F9970
S51-101007
15
A
18
0.25
3.5
0.1
EPDM
S51-101042
17.2
B
16
0.24
3.5
0.1
F9970
S51-101006
17.2
B
16
0.24
3.5
0.1
EPDM
S51-101041
20
A
22
0.28
3.5
0.1
F9970
S51-101009
20
A
22
0.28
3.5
0.1
EPDM
S51-101044
21.3
B
20
0.26
3.5
0.1
F9970
S51-101008
21.3
B
20
0.26
3.5
0.1
EPDM
S51-101043
25
A
28
0.32
3.5
0.1
F9970
S51-101012
25
A
28
0.32
3.5
0.1
EPDM
S51-101047
26.9
B
26
0.31
3.5
0.1
F9970
S51-101011
26.9
B
26
0.31
3.5
0.1
EPDM
S51-101046
32
A
34
0.37
5
0.13
F9970
S51-101014
32
A
34
0.37
5
0.13
EPDM
S51-101049
33.7
B
32
0.35
5
0.13
F9970
S51-101013
33.7
B
32
0.35
5
0.13
EPDM
S51-101048
40
A
40
0.41
5
0.13
F9970
S51-101016
40
A
40
0.41
5
0.13
EPDM
S51-101051
42.7
B
40.5
0.41
5
0.13
F9970
S51-101017
42.7
B
40.5
0.41
5
0.13
EPDM
S51-101052
48.3
B
46.5
0.46
5
0.13
F9970
S51-101018
48.3
B
46.5
0.46
5
0.13
EPDM
S51-101053
50
A
52
0.49
5
0.13
F9970
S51-101020
50
A
52
0.49
5
0.13
EPDM
S51-101055
60.3
B
58.5
0.54
5
0.13
F9970
S51-101021
60.3
B
58.5
0.54
5
0.13
EPDM
S51-101056
65
A
68
0.61
5
0.13
F9970
S51-101023
65
A
68
0.61
5
0.13
EPDM
S51-101058
76.1
B
73.5
0.64
5
0.13
F9970
S51-101024
76.1
B
73.5
0.64
5
0.13
EPDM
S51-101059
80
A
83
0.71
5
0.13
F9970
S51-101026
80
A
83
0.71
5
0.13
EPDM
S51-101061
88.9
B
85.5
0.73
5
0.13
F9970
S51-101027
88.9
B
85.5
0.73
5
0.13
EPDM
S51-101062
100
A
102
0.84
5
0.13
F9970
S51-101029
100
A
102
0.84
5
0.13
EPDM
S51-101064
114.3
B
111
0.90
5
0.13
F9970
S51-101030
114.3
B
111
0.90
5
0.13
EPDM
S51-101065
125
A
127
1.01
5
0.13
F9970
S51-101031
125
A
127
1.01
5
0.13
EPDM
S51-101066
150
A
152
1.17
5
0.13
F9970
S51-101032
150
A
152
1.17
5
0.13
EPDM
S51-101067
½“
C
12
0.21
3.5
0.1
F9970
S51-101005
½“
C
12
0.21
3.5
0.1
EPDM
S51-101040
¾“
C
18
0.25
3.5
0.1
F9970
S51-101007
¾“
C
18
0.25
3.5
0.1
EPDM
S51-101042
1 2