Klamp Seal S50

OPIS

Clamp seal zaptivke se koriste za brzo i sigurno povezivanje cevi. Dimenzije zaptivki su standardizovane prema DIN 32676 (metrički), ISO 2852 (ISO) i ASME-BPE (inči) i sve su date u milimetrima.

Dimenzije cevi su u skladu sa DIN11866, serija A, serija B i serija C.

Glavna prednost spojeva sa ovim spojnicama je njihova jednostavna montaža. Zatim pouzdan rad u pari, vodi i vodenim rastvorima hemikalija. Ova vrsta  veze smanjuje održavanje i održava opremu da radi duže, brže i pod većim pritiscima.

 Read More

PRIMENA
Zaptivke za clamp spojnice pokrivaju širok spektar primena za zaptivanje cevnih priključaka, posebno u industriji hrane, pića, farmaceutskoj industriji i rukovanju tečnostima uopšte.

Standardni materijal
Oznaka materijala Osnova
materijala
Boja Vrsta umrežavanja Tvrdoća,
Shore A
Opseg radne temperature u vazduhu °C Oblast primene
E5540 EPDM crna peroxidno 75±5 -40 to +150 Topla voda i para do 180 OC,
Kiseline (hlorovodonična, azotna i fosforna kiselina), Alkalni rastvori (rastvor natrijum-hidroksida i rastvor kalijum-hidroksida).
Polarni organski rastvarač. CIP/SIP mediji.
F9970 FPM crna peroxidno 75±5 -15 to +200 Odlična otpornost na toplu vodu, paru i alkohole. Veoma pogodan na visokim temperaturama, za upotrebu u životinjskim i biljnim mastima i uljima, alifatskim i aromatičnim ugljovodonicima, takođe u esencijalnim uljima.
Otporan na CIP/SIP medijum za postrojenja neprekidnog rada u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji za kratke cikluse čišćenja

Zaptivke se ugradjuju bez posebne orijentacije jer su prirubnice projektovane simetrično. Kada je zaptivka pravilno postavljena i stisnuta pri ugradnji, ne postoji opasnost od curenja

Nominal Size DN
Serie
Version
Ø d1
Material
Filters Sort results
Reset Apply
Nominal Size
DN
Serie
Seal Standard
Ø d1
(mm)
Ø d2
(mm)
Ø d3
(mm)
H
(mm)

Version
Material
Order code
DN6
A
DIN 32676
6
20.2
22
4.5
Mini Seal
F9970
S50-312073
DN8
A
DIN 32676
8
20.2
22
4.5
Mini Seal
F9970
S50-312074
DN/OD 3/8"
C
ASME-BPE
8
20.2
21.8
4.5
Mini Seal
E5540
S50-312191
DN/OD 3/8"
C
ASME-BPE
8
20.2
21.8
4.5
Mini Seal
F9970
S50-312171
DN10
A
DIN 32676
10.2
27.5
34
5.5
Mini Seal
F9970
S50-312077
DN10
A
DIN 32676
10.2
27.5
34
5.5
With Lip
E5540
S50-312102
DN/OD 12
B
ISO 2852
10.2
27.5
34
5.5
Mini Seal
E5540
S50-312141
DN/OD 1/2"
C
DIN 32676
9.7
20.2
21.8
4.5
Mini Seal
F9970
S50-312172
DN/OD 1/2"
C
DIN 32676
9.7
20.2
21.8
4.5
Mini Seal
E5540
S50-312192
DN/OD 12.7
B
ISO 2852
10.9
27.5
34
5.5
Mini Seal
E5540
S50-312142
DN/OD 17.2
B
ISO 2852
15.4
27.5
34
5.5
Mini Seal
E5540
S50-312143
DN15
A
DIN 32676
16.2
27.5
34
5.5
Mini Seal
F9970
S50-312078
DN15
A
DIN 32676
16.2
27.5
34
5.5
With Lip
E5540
S50-312103
DN/OD 3/4"
C
ASME-BPE
15.8
20.2
21.8
4.5
Mini Seal
F9970
S50-312176
DN/OD 3/4"
C
ASME-BPE
15.8
20.2
21.8
4.5
Mini Seal
E5540
S50-312197
DN/OD 21.3
B
ISO 2852
19.5
27.5
34
5.5
With Lip
F9970
S50-312126
DN/OD 21.3
B
ISO 2852
19.5
27.5
34
5.5
With Lip
E5540
S50-312144
DN20
A
DIN 32676
20.2
27.5
34
5.5
With Lip
F9970
S50-312079
DN20
A
DIN 32676
20.2
27.5
34
5.5
With Lip
E5540
S50-312104
DN/OD 1"
C
ASME-BPE
22.1
43.5
50.5
5.5
With Lip
F9970
S50-312170
DN/OD 1"
C
ASME-BPE
22.5
43.5
50.5
5.5
With Lip
E5540
S50-312190
DN/OD 25
B
ISO 2852
22.8
43.5
50.5
5.5
With Lip
F9970
S50-312127
DN/OD 25
B
ISO 2852
22.8
43.5
50.5
5.5
With Lip
E5540
S50-312145
DN25
A
DIN 32676
26.2
43.5
50.5
5.5
With Lip
F9970
S50-312080
DN25
A
DIN 32676
26.2
43.5
50.5
5.5
With Lip
E5540
S50-312105
DN/OD 33.7
B
ISO 2852
31.5
43.5
50.5
5.5
With Lip
F9970
S50-312128
DN/OD 33.7
B
ISO 2852
31.5
43.5
50.5
5.5
With Lip
E5540
S50-312146
DN32
A
DIN 32676
32.2
43.5
50.5
5.5
With Lip
F9970
S50-312081
DN32
A
DIN 32676
32.2
43.5
50.5
5.5
With Lip
E5540
S50-312106
DN/OD 1.5"
C
ASME-BPE
34.8
43.5
50.5
5.5
With Lip
F9970
S50-312171
DN/OD 1.5"
C
ASME-BPE
35.3
43.5
50.5
5.5
With Lip
E5540
S50-312191
DN/OD 38
B
ISO 2852
35.8
43.5
50.5
5.5
With Lip
F9970
S50-312129
DN/OD 38
B
ISO 2852
35.8
43.5
50.5
5.5
With Lip
E5540
S50-312147
DN/OD 40
B
ISO 2852
37.8
56.5
64
5.5
With Lip
F9970
S50-312130
DN/OD 40
B
ISO 2852
37.8
56.5
64
5.5
With Lip
E5540
S50-312148
DN40
A
DIN 32676
38.2
43.5
50.5
5.5
With Lip
F9970
S50-312082
DN40
A
DIN 32676
38.2
43.5
50.5
5.5
With Lip
E5540
S50-312107
DN/OD 2"
C
ASME-BPE
47.5
56.5
64
5.5
With Lip
F9970
S50-312173
DN/OD 2"
C
ASME-BPE
47.8
56.5
64
5.5
With Lip
E5540
S50-312193
DN/OD 51
B
ISO 2852
48.8
56.5
64
5.5
With Lip
F9970
S50-312131
DN/OD 51
B
ISO 2852
48.8
56.5
64
5.5
With Lip
E5540
S50-312149
DN50
A
DIN 32676
50.2
56.5
64
5.5
With Lip
F9970
S50-312083
DN50
A
DIN 32676
50.2
56.5
64
5.5
With Lip
E5540
S50-312108
DN/OD 2.5"
C
ASME-BPE
60.2
70.5
77.5
5.5
With Lip
F9970
S50-312174
DN/OD 63.5
B
ISO 2852
60.5
70.5
77.5
5.5
With Lip
F9970
S50-312132
DN/OD 63.5
B
ISO 2852
60.5
70.5
77.5
5.5
With Lip
E5540
S50-312150
DN/OD 2.5"
C
ASME-BPE
60.7
70.5
77.5
5.5
With Lip
E5540
S50-312195
DN65
A
DIN 32676
66.2
83.5
91
5.5
With Lip
F9970
S50-312084
DN65
A
DIN 32676
66.2
83.5
91
5.5
With Lip
E5540
S50-312109
DN/OD 70
B
ISO 2852
67
83.5
91
5.5
With Lip
F9970
S50-312133
1 2