Prahobrani

Prahobrani štite pokretne delove od spoljašnjih uticaja poput prljavštine i sprečavaju gubitak maziva. Dostupni su u svim vrstama dizajna. Prahobrani imaju različite primene, uglavnom se koriste za hidraulične i pneumatske cilindre, u mašinogradnji, u poljoprivrednim mašinama i građevinskoj opremi i mnogim drugim industrijama.

OPIS
Prahobrani su zaštitni elementi koji se sastoje od pokretnog dela i dva spojna kraja u obliku prstenaste trake za pričvršćivanje. Prahobrani su u stanju da prate aksijalna kretanja u svojim granicama od sabijene dužine – Lmin do produžene dužine – Lmak
Mehovi se koriste u sistemima upravljanja, šasijama i pogonskim sistemima sa ciljem da zaštite pokretne delove od spoljašnjih uticaja i prosipanja maziva.
Oni štite aksijalno pokretne šipke i delove mašine od prljavštine, prskanja vode, prašine ili vremenskih prilika. Takođe prahobrani su najbolja zaptivna rešenja za kuglične zglobove i zglobne osovine.

PRIMENA
Primene hidrauličnih cilindara
Primene pneumatskih cilindara
Zaptivanje kugličnih zglobova
Pokretne šipke

Medijum; Radna temperatura Chloroprenska guma Nitrilna guma
Temperatura primene -40 … +100 °C -50 … +100 °C
Otpornost na mineralno ulje Dobra Vrlo dobra
Otpornost na mineralne masti Dobra Vrlo dobra
Otpornost na dinamička opterećenja Vrlo dobra Dobra

NAPOMENA
  • Pokretni deo prahobrana ne sme da dođe u dodir sa oštrim ivicama.
  • Neophodno je izbegavati kontinuirano habanje od kontakta sa pokretnim delovima mašine.
  • Neophodno je obezbediti da tokom aksijalnih kretanja postoji dovoljna ventilacija kako bi se sprečilo stvaranje vakuuma ili nagomilavanje pritiska unutar prahobrana, da ne bi došlo do prekomerne deformacije.
  • Treba izbegavati torziono opterećenje prahobrana.

 

Pored standardnih materijala CR i NBR, prahobrani se mogu isporučiti i u specijalnim materijalima kao što su EPDM, HNBR, FKM ili VMK.

Materijal Polychloroprene  guma (CR) Nitrilbutadiene guma (NBR) Thermoplastični elastome (TPE)
Oznaka materijala C3852 C3322 C3621 N3150 N3166 N7151 U5239
Temperatura primene  (°C) -40 to +100 -40 to +100 -60 to +80 -40 to +100 -40 to +100 -50 to +100 -40 to +120
Tvrdoća, (ShoreA) 42 50 60 50 60 70 42 D
Svojstva Odlična otpornost na vodu, starenje, atmosferilije i ozon. Dobra otpornost na mineralna ulja i masti. Odlična otpornost na mineralna ulja i masti. Dobra otpornost na atmosferilije i ozon. Odlična otpornost na mineralna ulja i masti, atmosferilije i ozon.