Membrane

Membrane su razvijene za posebne zahteve i imaju različite funkcije kao što su razdvajanje ili kontrola.
Postoji nekoliko različitih tipova membrana: ravne, tanjraste, uvijene i rol membrane. Osnovna razlika između osnovnih tipova membrana je: prečnik kućišta (Dc), efektivni prečnik (Dw), apsolutni hod (Hmax), dozvoljeni radni pritisak i pravac dejstva radnog pritiska.

OPIS
Ravne dijafragme omogućavaju pritisak sa obe strane.
Mogu se proizvoditi od gume ili od gume ojačanom tkaninom.
Imaju istu efektivnu površinu sa obe strane.
Imaju hod male dužine:
Hmax ≤ 0,06 x D2 za funkciju regulacije
Hmax ≤ 0,1 x D2 za funkciju pumpe

PRIMENA
Pumpe
Regulacija
Kontrola i merenje

OPIS
Pločaste dijafragme omogućavaju pritisak sa obe strane.
Mogu se proizvoditi od gume ili od gume ojačanom tkaninom ili gume sa zaštitnom folijom od PTFE, PI
Imaju istu efektivnu površinu sa obe strane.
Imaju funkciju zaptivanja.
Imaju hod srednje dužine:
Hmax ≤ 0.24 x Dw
Dug radni vek

PRIMENA
Doziranje
Pojačavanje
Regulatcija
Kontrola i merenje
Ventili

OPIS

Membrane sa naborom omogućavaju pritisak u pravcu nabora.
Mogu se proizvoditi od gume ili od gume ojačanom tkaninom.
Imaju malu efektivnu promenu površine.
Imaju funkciju zaptivanja.
Imaju hod srednje dužine:
Hmax ≤ 0.19 x Dw
Vrlo dug radni vek

PRIMENA
Doziranje
Regulacija
Kontrola i merenje
Ventili

OPIS

Roll-membrane dozvoljavaju pritisak samo u jednom pravcu.
Mogu se proizvoditi od od gume, ili od gume ojačanom tkaninom.
Imaju nekoliko promena u efektivnom području.
Imaju funkciju zaptivanja.
Imaju vrlo veliki hod:
Hmax ≤ 1.1 x Dw
Dug radni vek

PRIMENA
Pojačavači
Regulatori
Kontrola i merenje

OPIS

Membrane sa umetkom se uglavnom primenjuju za kontrole tečnosti.
Mogu se proizvoditi od gume, ili od gume ojačanom tkaninom sa ukomponovanim umetkom.
Materijali umetka mogu biti različiti od metala preko plastike do PTFE itd..

PRIMENA
Pumpe
Ventili

Materijal elastomera koji se koristi za proizvodnju membrana odredjen je uticajem fizičkih, termičkih i hemijskih opterećenja u eksploataciji. Od materijala se zahteva dobra viskoelastičnost i visoka adhezija na metalne ili platnene inserte i niska vrednost gasne propustljivosti.
Za veća opterećenja, jednosmerni ili dvosmerni pritisak ili potreban oblik dijafragme, moguća je verzija sa umetkom od tkanine.

EPDM – Ethylene propylene-diene To je uobičajeni materijal membrane koji se koristi sa hladnom i toplom vodom, toplom vodom i parom do 130/140 °C. Posebni kvaliteti su dostupni za upotrebu u prehrambenoj industriji. Ovaj materijal nije otporan na ulje.
NR – Natural rubber Odlikuje se visokom čvrstoćom, elastičnošću i fleksibilnošću na hladnom. Ovaj materijal nije otporan na ulje.
IR – Butyl rubber Membrana izradjena od butil gume imaju najnižu propustljivost gasova i pogodne su za primene kao što su gasni akumulatori, a takođe su otporne na hidraulične kočione tečnosti.
NBR – Acrylonitrile-butadiene rubber Ovo je standardni materijal za sve membrane koje su opterećene komprimovanim vazduhom koji nosi tragove mineralnih ulja. NBR guma sa većim sadržajem akrilonitrila se koristi za zaptivanje prirodnog gasa, propana i mineralnog ulja.
HNBR – Hydrogenated NBR rubber Hidrogenovana nitrilna guma ima veću fizičku čvrstoću, veću otpornost na toplotu i manje habanje od NBR-a. Koristi se za izradu membrana za akumulatore hidrauličnog ulja ili za izradu membrane za uljnu pumpu i ima radne uslove od -30°C do + 150°C.
FPM – Fluoro rubber

FPM guma ima visoku termičku i hemijsku otpornost i ima nisku propustljivost gasa na sobnoj temperaturi. To je poželjan materijal za membrane u vakuumskoj tehnologiji i za aplikacije sa gasovima i fluidima sa visokim sadržajem aromata i „super gorivima“.
FVMQ – Fluoro silicone rubber

Koristi se za posebne zahteve za aplikacije sa niskim temperaturama i visokom otpornošću na gorivo. FVMK guma ima radne uslove od -60°C do +175°C.
VMQ – Silicone rubber
VMQ guma se može izradjivati tako da bude fiziološki neutralna, i može se sterilisati vrućim vazduhom i tako biti pogodna za industriju prehrambenih proizvoda. VMQ guma ima radne uslove od -40 °C do +200 C.
Polyseal oznaka materijala može se dobiti na upit posle zajedničkog usaglašavanja projekta.