Radijalna zaptivka MR19

OPIS

Radial Seal MR19 je zaptivka dvosmernog dejstva za zaptivanje vratila i koristi se u hidrauličnim rotacionim sistemima prenosa. Ova zaptivka zaptiva prostor izmedju potisnih vodova odvajajući ih jedan od drugog i pogodna je za zaptivanje visokih hidrauličnih pritisaka kod obrtnih kretanja.

Sastoji se od gumenog dela koji je na kliznoj površini ojačan tkaninom koja sa dve ivice formira žleb za ulje i dva plastična antiekstruziona prstena. 

Radialna zaptivka MR19 ima visoko i sigurno statičko zaptivanje a izborom odgovarajućeg materijala i  dobru otpornost na visoke i niske temperature. Za veličine ispod 50 mm ili veličine do 750 mm kontaktirajte nas za dostupnost ili identifikaciju koda.

PRIMENA
Bageri
Grippers
Okretni zglobovi
Role za creva

Standarni materijal
Oznaka materijala N4271
Materijal NBR Rubber
Tkanina Pamuk
Prsten protiv ekstruzije Na bazi poliamida

Za primene na vrlo niskim temperaturama, ili za odličnu kompatibilnost gume i medijuma u specijalnim primenama, preporučuje se nekoliko materijala i dostupni su na na zahtev.

Pritisak, Brzina
Radni pritisak, P Max 20 Mpa
Brzina klipnjače v, do 0.2 m/s

Medijum, Radna Temperatura
Oznaka materijala N4271
Hidrauličko ulje: HL, HLP -30 … +80 °C
HFA, HBA fluidi +5 … +60 oC
HFC fluidi -30 … +60 °C
Voda +5 … +80 oC
Mineral masti -30 … +80 °C

Tolerancije
Ød emax ØD
10 … 750 mm H8/f8 H9

Read More

Ød
ØD
H
S