Radijalna zaptivka MR17

OPIS

Radial Seal MR17 je zaptivka dvosmernog dejstva za zaptivanje vratila i koristi se u hidrauličnim rotacionim sistemima prenosa. Ova zaptivka zaptiva prostor izmedju potisnih vodova odvajajući ih jedan od drugog i pogodna je za zaptivanje visokih hidrauličnih pritisaka kod obrtnih kretanja.

Sastoji se od centralnog gumenog dela koji čvrsto nosi blokove tkanine sa obe strane i obezbeđuje podmazivanje na kliznim površinama. Ovi blokovi od tkanine dodiruju površine kućišta, sprečavaju ekstruziju zaptivke u zaptivni zazor i sprečavaju radijalnu deformaciju zaptivke. 

Radijalna zaptivka MR17 pokazuje takodje visoko i sigurno statičko zaptivanje.

PRIMENA
Bageri
Grippers
Okretni zglobovi
Role za creva

Standardni materijal
Oznaka materijala N4271
Materiajal NBR Rubber
Tkanina Pamuk

Za primene na vrlo niskim temperaturama do -60 C, ili za odličnu kompatibilnost gume i medijuma u specijalnim primenama, preporučuje se nekoliko materijala i dostupni su na na zahtev.

available on request.

Pritisak, Brzina
Radni pritisak , P Max 20 Mpa
Brzine klipnjače, v do 0.1 m/s

Medijum, Radna Temperatura
Oznaka materijala N4271
Hidraulička ulja: HL, HLP -30 … +80 °C
HFA, HBA fluidi +5 … +60 oC
HFC fluidi -30 … +60 °C
Voda +5 … +80 oC
Mineralne masti -30 … +80 °C

Toleranciej
Ød emax ØD
≤ 60 H9/f8 H9
> 60 H8/f7 H9

 

Kvalitet površine*
Hrapavost površine Ra Rmax
Klizne površine 0.05 .. 0,3μm ≤ 2.5 μm
Dno žljeba ≤ 1.6 μm ≤ 6.3 μm
Strana žljeba ≤ 3 μm ≤ 15  μm
Montaža
Za prečnike < 40 mm potreban je otvoren žljeb
Ød
ØD
H
L