Set V-zaptivki R02

OPIS
V-Seal Set R02, je ševron set zaptivki za zaptivanje klipnjača. Set sadrži sedam delova (n=7): potporni prsten, dva gumena prstena, tri prstena ojačana gumom u obliku krova i pritisni prsten
Read More

PRIMENA
Oprema za rudarstvo
Mašine za brizganje
Prese
Cilindri za pokretne dizalice
Cilindri za čeličane
Hidraulika vode
Scrap cutters
Pomorska hidraulika

MATERIJAL
Oznaka materiala SN107 SF105
Guma NBR FPM
Tkanina Pamuk Pamuk

Alternativni materijali:
Za primenu na veoma niskim temperaturama do -60 C ili odličnu kompatibilnost ulja i gume u specijalnim primenama preporučuje se nekoliko materijala koji su dostupni na zahtev.

Pritisak, Brzina
Radni pritisak, p 40 Mpa
Brzina klipnjače, v 0,5 m/s
Medium, Radna temperatura
Oznaka materijala SN107 SF105
Hidraulička ulja: HL, HLP ‘-30.. +100 ˚C ‘-15.. +150 ˚C
HFA, HFB fluidi ‘+5..+60 °C ‘+5..+60 °C
HFC fluidi ‘-30..+60 °C ‘-15.. +60 ˚C
HFD fluidi ‘-15.. +150 ˚C
Voda ‘+5..+100 °C ‘+5..+ 80 ˚C
Mineralne masti ‘-30..+100°C ‘-15.. +150 ˚C

Tolerancije
Ød Pogodan zazor, emax ØD
… 80 H9/f8 H11
> 80 … 120 H8/f8 H11
> 120 … 500 H8/f7 H11
> 500 … 630 H8/f7 H10
> 630 … 800 H8/f7 H10

Read More

Ød
ØD
L
S
Material