U-Ring Set R16

OPIS

U-Seal Set R16 ima asimetrični profil sa skraćenom unutrašnjom usnom i ojačanjem kontaktne površine sa gumiranom tkaninom.
Read More

PRIMENA
Hidraulički cilindri za opštu mašinogradnju
Specijalni hidraulični cilindri
Prese
Hidraulički cilindri za čeličane
Mašine za brizganje
Industrijska vozila
Mobilna hidraulika

Standardni materijal
Oznaka materijala SN218 SF266
Material NBR 80 Shore A FPM 80 Shore A
Tkanina Pamuk Pamuk
Back-up ring materijal Acetal resine (POM) PTFE compound

Alternativni materijali:
Za primenu na veoma niskim temperaturama do -60 C ili odličnu kompatibilnost ulja i gume u specijalnim primenama preporučuje se nekoliko materijala koji su dostupni na zahtev.

Pritisak, Brzina
Radni pritisak, p 40 Mpa
Brzina klipnjače, v 0,5 m/s
Medium, Radna temperatura
Oznaka materijala SN218 SF266
Hidrauličko ulje: HL, HLP -30.. +100 ˚C -15.. +150 ˚C
HFA, HFB fluidi +5..+60 °C
HFC fluidi -30..+60 °C
HFD fluidi -15.. +150 ˚C
Voda +5..+100 °C
Mineralne masti -30..+100°C -15.. +150 ˚C
Maksimalno dozvoljen zazor, emax ,mm
Max.  pritisak
ØD ≤ 80 ØD > 80
16 Mpa 0,60 0,65
26 Mpa 0,50 0,55
32 Mpa 0,45 0,45
40 Mpa 0,35 0,40
Kvalitet površine*
Hrapavost pšovršine Ra Rmax
Klizne površine, a 0,05 .. 0,3μm ≤ 2,5 μm
Dno žljeba, b ≤ 1,6 μm ≤ 6,3 μm
Strane žljeba, d ≤ 3,0 μm ≤ 15 μm

*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%

Ød
ØD
H
L