U-Ring R01

OPIS
U-Ring R01 je U-zaptivka sa asimetričnim profilom i skraćenom unutrašnjom usnom. Preporučeni radni pritisak je do 10 MPa. Ako je postavljen zaštitni prsten, radni pritisak će se povećati na 16 MPa. Ima veoma dobru statičku i dinamičku nepropusnost i dobar je izbor za specifične zahteve, širok opseg radnih temperatura i laku instalaciju.

PRIMENA
Laki hidraulični cilindri.
Pneumatski cilindri
Oprema za zemljane radove
Industrijska vozila
Poljoprivredna oprema

Standardni materijal
Materijal NBR 85 NBR 85 NBR 80 FPM 85
Oznaka materijala N4280 N5185 N7272 F9193

Alternativni materijali:
Za primene koje mogu zahtevati alternativne materijale ili za proveru trenutne dostupnosti alata i brojeva delova, kontaktirajte nas.

Pritisak, Brzina
Radni pritisak, P 10 MPa
Brzina klipnjače, v 0,5 m/s
Medium, Radna temperatura
Oznaka materiala N4280 N5185 N7272 F9193
Hidrauličko ulje: HL, HLP -30 do 100˚C -50 do 90˚C -60 do 80˚C -15 do +200˚C
HFA, HFB fluidi +5 do +60˚C +5 do +60˚C +5 do +60˚C
HFC fluidi -30 do +60˚C -30 do +60˚C -30 do +60˚C
HFD fluidi -15 do +200˚C
Voda +5 do +90˚C +5 do +90˚C +5 do +80˚C
Mineralne masti -30 do +100˚C -50 do +90˚C -60 do +80˚C -15 do +200˚C
Maksimalno dozvoljen zazor, emax , mm
Max. radni pritisak
S ≤ 7,5mm S > 7,5mm
5 Mpa 0,30 0,35
10 Mpa 0,20 0,25
Kvalitet površina*
Hrapavost površina Ra Rmax
Klizne površine 0.05 .. 0,3μm ≤ 2,5 μm
Dno žljeba ≤ 1,6 μm ≤ 6,3 μm
Strane žljeba ≤ 3,0 μm ≤ 15 μm

*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 i referentnoj liniji Cref=0%

ØD
Ød
H
L