Kompakt zaptivka R25

OPIS

Compact seal R25 je kompakt zaptivka sa telom izradjenim od gumom armirane tkanine i zaptivnim usnama pod naponom koji stvara elastični sloj gume. R25 pokazuje nisko trenje i dobru otpornost na ekstruziju, odličan efekat zaptivanja i širok opseg radne temperature.

PRIMENA
Standardni hidraulični cilindri.
Alatne mašine
Zaptivke vretena
Teleskopski cilindri

Standardni materjial
Oznaka materijala SN260 SF140
Materijal NBR 70 Shore A FPM 70 Shore A
Tkanina Pamuk Pamuk

Alternativni materijali:
Za primenu na veoma niskim temperaturama do -60 C ili odličnu kompatibilnost ulja i gume u specijalnim primenama preporučuje se nekoliko materijala koji su dostupni na zahtev

Pritisak, Brzina
Radni pritisak, p 25 Mpa
Brzina klipnjače v 0,5 m/s
Medium, Radna temperatura
Oznaka materijala SN260 SF140
Hidrauličko ulje: HL -30 to 100˚C -15 to +150˚C
HFA, HFB fluidi +5 to +60˚C
HFC fluidi -30 to +60˚C
HFD fluidi -15 to +150˚C
Voda +5 to +90˚C
Mineralne masti -30 to +100˚C -15 to +150˚C

Tolerancije
Ød Clearance fit, emax ØD
… 80 H9/f8 H11
> 80 … 120 H8/f8 H11
> 120 … 180 H8/f7 H11
> 500 … 630 H8/f7 H10
> 630 … 800 H8/f7 H10

Read More

Ød
ØD
H
L