Set V-zaptivki P05

OPIS
V-Seal Set P05, je ševron set zaptivki za zaptivanje klipova hidrauličkih cilindara. Set se obično sastoji od tri (n=3) dela: pritisni prsten (ženski adapter), jedne zaptivke V-oblika (V-prsten) i potpornog prstena (muški adapter).

Read More

PRIMENA
Oprema za rudarstvo
Prese
Cilindri za čeličane
Hidraulički cilindri sa vodom
Specijalni cilindri

Standardni material
Oznaka materiajala SN102 SF106
Guma NBR FKM
Tkanina Pamuk Pamuk

Alternativni materijali:
Za primenu na veoma niskim temperaturama do -60 C ili odličnu kompatibilnost ulja i gume u specijalnim primenama preporučuje se nekoliko materijala koji su dostupni na zahtev.

Pritisak, Brzina
Radni pritisak, p 40 MPa
Brzina klipnjače, v 0,5 m/s

Medijum, Radna temperatura
Oznaka materijala SN102 SF106
Hidraulička ulja: HL, HLP -30.. +100 ˚C -15.. +150 ˚C
HFA, HFB fluidi +5..+60 °C +5..+60 °C
HFC fluidi -30..+60˚C
HFD fluidi -15.. +150 ˚C
Voda +5..+100 °C +5..+ 80 ˚C
Mineralne masti -30..+100°C -15.. +150 ˚C

Tolerances
Ød Clearance fit, e ØD
…80 H9/f8 h11
> 80 … 120 H8/f8 h11
> 120 … 500 H8/f7 h11
> 500 … 630 H8/f7 h11
> 630 … 800 H8/f7 h11

Read More

ØD
Ød
H
L