U-Ring P30

OPIS
U-Ring P30 je zaptivka jednosmernog dejstva sa asimetričnim profilom i skraćenom spoljnom usnom i namenjena je za ugradnju u žljebove u skladu sa standardom ISO 5597.

U-Ring P30 se može ugraditi i u položaj „leđa-u-leđa“ na klip sa dvosmernim dejstvom i pritisakom na obe strane. Ova zaptivka ima veoma dobru statičku i dinamičku nepropustljivost, visoku otpornost na abraziju i dug radni vek.

PRIMENA
Generalno u hidrauličkoj opremi
Standardni hidraulični cilindri.
Prese
Potporni cilindri
Oprema za zemljane radove

Standardni materijal
Oznaka materijala U5002
Materijal Polyurethane, 94 ShoreA
Boja Tamno plavo

Prednosti materijala U5002
Visoka mehanička svojstva
Visoka otpornost na habanje
Visoka otpornost na uticaj medija

Pritisak, Brzina
Radni pritisak, P Max 40 Mpa
Brzina klipnjače, v 0,5 m/s
Materijal,  Radna temperature
Oznaka amterijala U5002
Hidrauličko ulje:HL, HLP  -30 … +110 °C
HFA, HFB fluidi +5 … +60 oC
HFC fluidi -30 … +40 °C
Voda +5 … +50 oC
Mineralne masti -30 … +110 °C
Maksimalno dozvoljeni zazor, emax , mm
Maksimalni radni pritisak S≤5mm S=7,5mm S=10mm
16 Mpa 0,50 0,55 0,60
26 Mpa 0,40 0,45 0,50
32Mpa 0,35 0,40 0,45
40 Mpa 0,30 0,35 0,40
Kvalitet površine*
Hrapavost površine Ra Rmax
Klizne površine 0,05.. 0,3 μm ≤ 2,5 μm
Dno žljeba ≤ 1,6 μm ≤ 6,3 μm
Strane žljeba ≤ 3,0 μm ≤ 15 μm

*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%

ØD
Ød
H
L