U-Ring P29

OPIS

Piston U-Ring P29 je jednosmerna zaptivka sa asimetričnim profilom i skraćenom spoljnom usnom. Preporučeni radni pritisak je maksimalno 10 Mpa. Ukoliko se ugradi dodatni zaštitni prsten radni pritisak će se povećati do 16 Mpa.

U-prsten P29 se može ugraditi u položaj „leđa-u-leđa“ na klip sa dvosmernim dejstvom na kome pritisak deluje sa obe strane. Ova zaptivka ima veoma dobru statičku i dinamičku nepropustljivost i dobar je izbor za specifične zahteve.

PRIMENA
Laki hidraulični cilindri.
Pneumatski cilindri
Oprema za zemljane radove
Industrijska vozila
Poljoprivredna oprema

Standardni materijal
Materijal NBR 85 NBR 85 NBR 80 FPM 85
Oznaka materijala N4280 N5185 N7272 F9193


Za primene koje mogu zahtevati alternativne materijale ili za proveru trenutne dostupnosti alata i brojeva delova, kontaktirajte nas.

Pritisak, brzina
Radni pritisak, p 10 MPa
Brzina klipnjače, v 0,5 m/s
Medijum, Radna Temperatura
Oznaka materijala N4280 N5185 N7272 F9193
Hidrauličko ulje HL, HLP -30 do 100˚C -50 do 90˚C -60 do 80˚C -15 do +200˚C
HFA, HFB fluidi +5 do +60˚C +5 do +60˚C +5 do +60˚C
HFC fluidi -30 do +60˚C -30 do +60˚C -30 do +60˚C
HFD fluidi -15 do +200˚C
Voda +5 do +90˚C +5 do +90˚C +5 do +80˚C
Mineralne masti -30 do +100˚C -50 do +90˚C -60 do +80˚C -15 do +200˚C
Maksimalne dimenzije zazora, emax , mm
Maksimalni radni pritisak S ≤ 7,5mm S > 7,5mm
5 Mpa 0,30 0,35
10 Mpa 0,20 0,25

 

Kvalitet površine*
Hrapavost površien Ra Rmax
Klizne površine 0.05.. 0,3 μm ≤ 2,5 μm
Dno žljeba ≤ 1,6 μm ≤ 6,3 μm
Strane žljeba ≤ 3,0 μm ≤ 15 μm

*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%

ØD
Ød
H
L