Zaptivni set P10

OPIS
Seal Set P10 je kompakt dvodelna zaptivka za ugradnju na klip. Sastoji se od jednog gumenog zaptivnog prstena ojačanog tkaninom i dva prstena za vođenje kroz cev cilindra.
Ovo je ekonomično rešenje za zaptivanje i vođenje klipa sa odličnim efektom zaptivanja, dobrim dinamičkim i statičkim ponašanjem trenja i dobrom otpornošću na abraziju

OPIS
Obično se koristi u hidrauličnoj opremi
Oprema za zemljane radove
Standardni cilindri
Poljoprivredna oprema
Industrijska vozila
Hidraulični cilindri za vodu
Oprema za čeličane

Standardni materijal
Oznaka materijala SN218
Guma NBR 80 Shore A
Tkanina Cotton
Vodeći / zaštitni prsten Acetal resine (POM)

Alternativni materijali:

Za veoma niske temperature do -60 °C, ili visoke temperature do 200 °C, i za odličnu kompatibilnost gume i medijuma u specijalnim primenama preporučuju se nekoliko materijala koji su dostupni na zahtev

Pritisak, Brzina
Radni pritisak, p 40 Mpa
Brzina klipnjače, v 0,5 m/s
Medijum, Radna temperatura
Oznaka materijala SN218
Hidraulička ulja: HL, HLP -30 do 100˚C
HFA, HFB fluidi +5 do +60˚C
HFC fluidi -30 do +60˚C
Voda +5 do +90˚C
Mineralne masti -30 do +100˚C

 

Kvalitet površine*
Hrapavost površine Ra Rmax
Klizne površine 0.05 .. 0,3μm ≤ 2,5 μm
Dno žljeba ≤ 1,6 μm ≤ 6,3 μm
Strane žljeba ≤ 3,0 μm ≤ 15 μm
Zakošenje ≤ 4,0 μm ≤ 16 μm

*Kontaktna površina Mr = 50% to 90% na odsečku c=Rz/2 I referentnoj liniji Cref=0%

ØD
Ød
L
S
L1
Material