Brisač W03

OPIS

Gumeni brisač jednosmernog dejstva sa segmentima na unutrašnjem prečniku.
Brisač W03 ima dobru funkciju brisanja i veoma je pogodan za primenu u širokom opsegu temperatura. Dobro je rešenje za sve primene gde se traže veliki prečnici i laka ugradnja.

PRIMENA
Hidraulika u valjaonicama i čeličanama
Prese
Primene na veoma niskim temperaturama do -50 °C
Primene na visokim temperaturama do 200 °C

Standardni materijal
Oznaka materijala N1061 F9212
Materijal NBR 90 FKM 90

Alternativni materijali
Za primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za proveru trenutne dostupnosti alata i brojeva delova, kontaktirajte nas.

  Pritisak, brzina
Brzina klipnjače, v do 2 m/s

Medijum, Radna temperatura
Oznaka materijala N1061 F9212
Hidrauličko ulje: HL, HLP -35 do 100˚C -15 do +200˚C
HFA, HFB fluidi +5 do +60˚C
HFC fluidi -30 do +60˚C
HFD fluidi -15 do +200˚C
Voda +5 do +90˚C +5 do +90˚C
Mineralne masti -35 do +100˚C -15 do +200˚C
Ød
ØD
H
L
S