Zaptivka za SEA prirubnice S80

OPIS

Zaptivke za SAE prirubnice S80 su dizajnirane za statičko zaptivanje SAE J 518 prirubnica i izradjeni su od poliuretana.

Zaptivka S80 se lako montira ubacivanjem u aksijalno pristupačan prostor za ugradnju.
Read More

PRIMENA
Mašine za ušpricavanje materijala i alatne mašine.
Mašine za zemljane radove i poljoprivredne mašine
U tehnologijama rukovanja materijalima.

Standardni materijal
Oznaka materijala U5002
Osnova materijala Poliuretan
Tvrdoća, Shore A 94
Boja Tamno plava do crno

Pritisak
Radni pritisak, P do 60 Mpa

 

Medium, Radna temperatura
Oznaka materijala U5002
Hidrauličko ulje: HL, HLP -30 … +110 °C
HFA, HFB fluidi +5 … +60 oC
HFC fluidi -30 … +40 °C
Voda +5 … +50 oC
Mineralne masti -30 … +110 °C

Projektna merenja, radijusi i iskošenja moraju biti izvedeni u skladu sa standardom SAE J 518.

ØD
Ød
H