O-Ring S00

OPIS
O-prstenovi su okrugli zaptivni prstenovi kružnog poprečnog preseka. Mogu se koristiti prvenstveno za statičku radijalnu i statičku aksijalnu ugradnju.

O-prstenovi se mogu izraditi od širokog spektra materijala i stoga imaju široku primenu u svim industrijama. Primenjuju se na niskim i visokim temperaturama, imaju visoka otpornost na primenjene medije. Jednostavna ugradja i lako održavanje čine ovu zaptivku jedinstvenom.

PRIMENA
Hidraulična i pneumatska oprema
Građevinske mašine
Poljoprivredne mašine
Industrijska oprema
Hemijska industrija
Aparati za domaćinstvo

Materijali sa širokim spektrom upotrebe
Elastomer Tvrdoća
Shore A
Oznaka materijala Temperaturni opseg primene Medium
NBR
Nitril-Butadienska guma
50 N7850 -50 to 100˚C Sredstva za podmazivanje na mineralnoj i sintetičkoj osnovi,
mineralni hidraulički
fluidi,
Hidraulički fluidi vatro-otporni,
rugi specialni fluidi I vazduh
70 N4913 -30 to 100˚C
70 N7010 -40 to 100˚C
80 N4271 -30 to 100˚C
80 N4188 -40 to 100˚C
80 N5180 -50 to 100˚C
80 N7272 -60 to 80˚C
90 N1061 -30 to 100˚C
HNBR
Hydrogenisani NBR
75 H5131 -35 to 130˚C
85 H5144 -20 to 130˚C
FPM Fluorkarbonska guma 70 F9172 -15 to 200˚C
80 F9183 -15 to 200˚C
90 F9193 -15 to 200˚C
EPDM Etilen-propilenska guma 70 E5680 -40 to 150˚C Kočione tečnosti,
voda, vazduh
80 E5542 -40 to 150˚C

Alternativni materijali:
Za sve primene koje mogu da zahtevaju alternativne materijale ili za
proveru trenutne dostupnosti alata ili za oznake za poručivanje, kontaktirajte nas.

Pritisak, Brzina
Radni pritisak do 10 MPa
Radni pritisak sa zaštitnim prstenom do 40 MPa

Dimensije ugradnog mesta, mm
O-Ring Radialna ugradnja Axialna ugradnja
d2 S +0.05 L +0.25 S1 +0.05 L1 +0.25 R
1,60 1,20 2,10 1,10 2,20 0,3
1,78 1,40 2,40 1,30 2,60 0,3
2,00 1,60 2,60 1,50 2,80 0,3
2,40 1,90 3,30 1,80 3,60 0,3
2,62 2,10 3,60 2,00 3,80 0,3
3,00 2,40 4,00 2,30 4,20 0,6
3,53 2,80 4,00 2,30 4,20 0,6
5,33 4,30 7,10 4,20 7,30 1,0
5,70 4,60 7,70 4,50 7,90 1,0
6,99 5,80 9,50 5,70 9,70 1,0

Read More

d1
d2
Material
Filters Sort results
Reset Apply
d1
Tol ±
d2
Tol ±
R ±0.1
Material
Order code
2.90
0.13
1.78
0.08
0.3
N4271
S00-345001
3.10
0.14
1.60
0.08
0.3
N4271
S00-345002
3.30
0.14
2.40
0.09
0.3
N4271
S00-345003
3.68
0.13
1.78
0.08
0.3
N4271
S00-345005
3.63
0.13
2.62
0.09
0.3
N4271
S00-345004
4.10
0.14
1.60
0.08
0.3
N4271
S00-345006
4.30
0.15
2.40
0.09
0.3
N4271
S00-345007
4.34
0.13
3.53
0.10
0.6
N4271
S00-345008
4.42
0.13
2.62
0.09
0.3
N4271
S00-345009
4.47
0.13
1.78
0.08
0.3
N4271
S00-345010
5.10
0.15
1.60
0.08
0.3
N4271
S00-345011
5.23
0.13
2.62
0.09
0.3
N4271
S00-345012
5.28
0.13
1.78
0.08
0.3
N4271
S00-345013
5.30
0.15
2.40
0.09
0.3
N4271
S00-345014
5.94
0.13
3.53
0.10
0.6
N4271
S00-345015
6.02
0.13
2.62
0.09
0.3
N4271
S00-345016
6.07
0.13
1.78
0.08
0.3
N4271
S00-345017
6.10
0.16
1.60
0.08
0.3
N4271
S00-345018
6.30
0.16
2.40
0.09
0.3
N4271
S00-345019
7.10
0.17
1.60
0.08
0.3
N4271
S00-345020
7.30
0.17
2.40
0.09
0.3
N4271
S00-345021
7.52
0.13
3.53
0.10
0.6
N4271
S00-345022
7.59
0.13
2.62
0.09
0.3
N4271
S00-345023
7.65
0.13
1.78
0.08
0.3
N4271
S00-345024
8.10
0.18
1.60
0.08
0.3
N4271
S00-345025
8.30
0.18
2.40
0.09
0.3
N4271
S00-345026
9.10
0.18
1.60
0.08
0.3
N4271
S00-345027
9.12
0.13
3.53
0.10
0.6
N4271
S00-345028
9.19
0.13
2.62
0.09
0.3
N4271
S00-345029
9.25
0.13
1.78
0.08
0.3
N4271
S00-345030
9.30
0.18
2.40
0.09
0.3
N4271
S00-345031
10.10
0.19
1.60
0.08
0.3
N4271
S00-345032
10.30
0.19
2.40
0.09
0.3
N4271
S00-345033
10.69
0.13
3.53
0.10
0.6
N4271
S00-345035
10.77
0.13
2.62
0.09
0.3
N4271
S00-345036
10.82
0.13
1.78
0.08
0.3
N4271
S00-345037
11.10
0.20
1.60
0.08
0.3
N4271
S00-345038
11.30
0.20
2.40
0.09
0.3
N4271
S00-345039
12.07
0.13
5.33
0.13
0.6
N4271
S00-345040
12.10
0.21
1.60
0.08
0.3
N4271
S00-345041
12.29
0.13
3.53
0.10
0.6
N4271
S00-345042
12.30
0.21
2.40
0.09
0.3
N4271
S00-345043
12.37
0.13
2.62
0.09
0.3
N4271
S00-345044
12.42
0.13
1.78
0.08
0.3
N4271
S00-345045
13.10
0.21
1.60
0.08
0.3
N4271
S00-345046
13.30
0.22
2.40
0.09
0.3
N4271
S00-345047
13.64
0.18
5.33
0.13
0.6
N4271
S00-345048
13.87
0.18
3.53
0.10
0.6
N4271
S00-345049
13.94
0.18
2.62
0.09
0.3
N4271
S00-345050
14.00
0.18
1.78
0.08
0.3
N4271
S00-345051
1 2 12