Pravno obaveštenje

Polyseal d.o.o

Krste Bosanca 17, 37240 Trstenik, Srbija

Tel: +38(0) 37 712 939

Faks: +38(0) 37 712 939

e-mail: office@polyseal.rs

___________________________________________________________

Republika Srbija, Agencija za privredne registre 

Matični broj: 07700296

Ovlašćeni za zastupanja: Mladen Savković (CEO), Miroslav Savković

PDV identifikacioni broj: RS 101305689

___________________________________________________________

Autorsko pravo:

Polyseal d.o.o , Trstenik

Upotreba i reprodukcija teksta ili slika sa ove web stranice dozvoljena je samo uz izričitu prethodnu saglasnost Polyseal d.o.o .

Stalno ažuriramo i pratimo sadržaj ove web stranice. Ne snosimo odgovornost za blagovremenost, tačnost i potpunost objavljenih informacija.

_____________________________________________________________

E-katalog:

Informacije u našem E-katalogu predstavljaju samo preporučene vrednosti pa je za pravi izbor potrebno uzeti i druge parametre koji utiču na kvalitet zaptivanja, kao što su primenjeni pritisak, radna temperatura, medijum koji se zaptiva, površina kontakta, podmazivanje, i drugi nepoznati faktori koji mogu značajno da utiču na zaptivke u praktičnoj upotrebi. Mi preporučujemo da sa našim inženjerima razgovarate o konkretnim aplikacijama i po potrebi sprovedete neophodna ispitivanja. 

 

Svako ažuriranje informacija u E-Katalogu stavlja van snage sve njegove prethodne informacije. 

_____________________________________________________________