Materijali

Da li je NBR zaptivka bolja od one izradjene od EPDM ili FPM gume? Šta je pravi odgovor za zaptivanje hidrauličnog sistema, a šta za industriju pića? Po čemu se različite mešavine razlikuju jedna od druge?
Naš posao je da to znamo, jer mi proizvodimo Materijale

EPDM

EPDM se prizvodi vulkanizacijom sa sumporom i tada ima superiorna mehanička svojstva ali istovremeno ima i inferiorna svojstva na visokim temperaturama. Važi obrnuto ukoliko se proces vulkanizacije izvodi sa peroksidima.

EPDM guma nije pogodna za kontakt sa mineralnim uljima ili uljima i mastima na bazi nafte I njenih derivata ili u benzinu i ugljovodonicima.

EPDM guma pokazuje visoku otpornost na dejstvo kočionih tečnosti, kiseline i baze, hidraulične tečnosti otporne na plamen HFC i HFD, toplu vodu i paru. Za kontakt sa ovim medijumima preporučuju se gume E55520 i E5522 Dalje EPDM guma ima dobru hemijsku otpornost i posebno se preporučuje za upotrebu u hidrauličkim sistemima na bazi fosfatnih estara.

Specijalne gume E5540 (crna) i E5542 (bela) su razvijene za primenu u procesnoj industriji.

NBR

NBR je skraćenica za nitril butadien kaučuk. Osobine NBR uglavnom zavise od njegovog sadržaja akrilonitrila (ACN).

Sadržaj određuje ravnotežu između otpornosti medija i fleksibilnosti pri niskim temperaturama. Nizak sadržaj ACN u kaučuku uzrokuje nisku temperaturu prelaska u kruto staklasto stanje, ali takođe dovodi i do većeg bubrenja u uljima i mastima. Važi i obrnuto ako se sadržaj ACN povećava. Ovaj sadržaj ACN u proizvodnji elastomera može varirati pa samim tim dovesti do varijacija svojstava gume.

Nitrilna guma pokazuje superiornu mehaničku čvrstoću sa visokom elastičnošću, a takodje i dobro ponašanje pri deformacijama u temperaturnom opsegu između -30 °C i 100 °C. Vidi naš standardni materijal N4913N4271

Standardni materijali N7010 i N4188 su razvijeni za primene na niskim temperaturama, i dalje slede specijalni materijali N5185 i N7272 za primene na ekstremno niskim temperaturama i koji zahtevaju odličnu otpornost na fluide.

FPM

FPM zaptivke pokazuju veoma dobru otpornost na medije, ozon i starenje. Materijal je takođe otporan na uticaj  goriva, ulja i masti na bazi nafte, alifatične i aromatične ugljovodonike. 

Ovaj materijal nije otporan na uticaj polarnih rastvaračakao što su: aceton, MEK, etilacetat, organske kiseline male molekulske mase npr. sirćetna kiselina, kočione tečnosti na bazi glikola, gas amonijak, amine, alkalije i pregrejanu vodenu paru.
FPM materijali su kopolimeri, terpolimeri ili tetrapolimeri sa različitim sadržajem fluora koji se kreće od 65% do 71%. Sadržaj fluora u kaučuku opredeljuje nivo otpornosti ovog materijala prema medijima i njegovu fleksibilnost na niskim temperaturama.

FPM materijali se uglavnom koristi za zaptivke u opsegu od -20 °C do 200 °C sa izuzetkom posebnih tipova koji su fleksibilni i na -40 °C.
Ovi materijali se koriste u opštoj industriji svuda gde postoje visoke temperature ili drugi specifični zahtevi, a takodje u hemijskom, naftnom i vazduhoplovnom sektoru.
Materijali F9172 i F9183 su dobar izbor za standardne zaptivke kao što su O-prstenovi, a materijal F9970 za primene u procesnoj industriji.

HNBR

HNBR je sintetički polimer proizveden selektivnim hidrogenizacijom nitrilne gume. U ovom procesu reaktivne dvostruke veze se uklanjaju iz NBR-a čineći molekularni lanac neaktivnim da tako lako reaguje sa kiseonikom. Kao rezultat, imamo hidrogenizovani materijal znatno otporniji na toplotu nego što smo imali u slučaju NBR. Takođe imamo visoku otpornost na toplu vodu i dobro ponašanje na temperaturama između -40 °C i 140 °C.
HNBR takodje ima višu otpornost na habanje u dinamičkim primenama.

U tehnologiji zaptivanja, ova svojstva omogućavaju upotrebu u aplikacijama gde su potrebne više temperature i/ili mehanička čvrstoća. Mehanička čvrstoća HNBR-a je potrebna za zaptivke koje zaptivaju klipnjaču ili se ugradjuju na klip.
U procesnoj industriji, HNBR standardni materijali H5131 i H5144 su odlično rešenje za izradu O-prstenova, clamp zaptivki, zaptivki leptir ventila i drugih gumenih delova za mlekare, industriju pića i aplikacije gde postoji kontakt sa masnim medijima.

FEPM

FEPM je kopolimer tetrafluoroetilena i propilena i prodaje se pod imenom Aflas®.
FEPM vulkanizati pokazuju sličnu termičku stabilnost kao FPM elastomeri, ali nešto bolju električnu otpornost i hemijsku otpornost.

Aflas ima visoku otpornost na širok spektar hemikalija kao što su hidraulične i kočione tečnosti, ulja i gasovi sa sadržajem sumpora, aminski inhibitori korozije i tečnosti za bušenje na bazi vode.
Takođe, visoka otpornost na kiseline i jake alkalije, alkohole, vodu i vodenu paru , ozon i visoko energetsko zračenje.

Međutim, oni nisu kompatibilni sa aromatičnim ugljovodonicima, hloriranim ugljovodonicima i organskim rastvaračima. FEPM elastomeri su pogodni za dugotrajnu upotrebu na vazduhu do 225°C ili kratkotrajno do 250°C, ali imaju ograničenja za primene na niskim temperaturama.

FEPM nalazi široku primenu uglavnom na naftnim poljima i u hemijskim procesima za različite zaptivke i O-prstenove. Materijal FP938 je naše standardno rešenje.

TPU

Termoplastični poliuretani pružaju odlične performanse čak i u ekstremnim uslovima. Formulisan je imajući u vidu potrebe moderne proizvodnje elastomera i idealan je za industrijsku primenu.

TPU generalno pokazuje odličnu zateznu čvrstoću, otpornost na kidanje i habanje i pruža odličnu zaštitu od kiseonika i ozona. Ima širok raspon radnih temperatura od -40°C do 130°C i veoma visoku čvrstoću na sobnoj temperaturi i konzistentne osobine do 120°C

TPU se koristi tamo gde je potrebna visoka otpornost na habanje, osobine na niskim temperaturama, relativno visoka otpornost na hidrolizu i otpornost na ulje i rastvarače. Naši standardni materijali U5002 i U5017 idealni su za proizvodnju hidrauličkih i pneumatskih  zaptivki.

POM

POM je skraćenica za polioksimetilen i to je polukristalni termoplast i posebno se koristi kao tehnička plastika za precizne delove.

Pokazuje izvanrednu stabilnost dimenzija, visoku krutost, nizak koeficijent trenja i visoku otpornost na abraziju. Njegove mehaničke osobine u kombinaciji sa dobrim ponašanjem pri trenju i habanju čine ga dobrim izborom za širok spektar tehničkih primena. Naši standardni materijali su kopolimer P6221 ili homopolimer P6686 kao i POM sa dodatkom staklenih vlakana P6212.

POM ima dobru hemijsku otpornost, veoma malo upija vodu pa stoga postoji mnogo vrsta idealnih za upotrebu za kontakt sa hranom.
Zahvaljujući sopstvenoj visokoj kristalnosti, POM pokazuje visoku krutost pa stoga može da izdrži veliku silu ili pritisak, posebno u temperaturnom opsegu od -50 °C do 120 °C.

PA

Poliamidni materijali su mešavine za injekciono brizganje na bazi PA6, PA66 i raznih kopoliamida kao što su PA66/6 i PA610. Ove mešavine za oblikovanje su dostupne neojačane, ojačane staklenim vlaknima ili mineralima i takođe ojačane dugačkimim staklenim vlaknima za specijalne primene.

Poliamidi nude visoku mehaničku čvrstoću, krutost, termičku stabilnost i dobru hemijsku otpornost. Pored toga, nude dobru žilavost na niskim temperaturama a pokazuju i visoku otpornost na habanje i povoljna svojstva trenja kod klizanja.

Zahvaljujući svojim odličnim svojstvima, ovaj materijal je postao nezamjenjiv u gotovo svim sektorima tehnike za izradu širokog spektra mašinskih elemenata, a posebno je pogodan za upotrebu u oblasti zaptivanja za izradu kliznih ležajeva ili traka za vođenje i zaštitnih prstenova za mnoge zaptivne elemente. Naši standardni materijali su P6020 ili P6060.

PTFE

Ako aplikacije ne zahtevaju elastična svojstva, PTFE materijal je pravo rešenje. Može se koristiti u izuzetno širokom temperaturnom opsegu, od -200 °C do 260 °C.
Njegova otpornost na medije i širok opseg temperatura preporučuju ga za upotrebu na visokim ili niskim temperaturama i u kontaktu sa hemijski agresivnim supstancama.

PTFE je takođe fiziološki inertan materijal i odobren je za kontakt sa hranom i lekovima.
Kada se PTFE deformiše on pokazuje plastičnu, nepovratnu deformaciju na svim temperaturama. Ima veoma nizak koeficijent trenja u poređenju sa većinom poznatih materijala. Ovi kvaliteti ga čine idealnim materijalom za izradu dinamičkih zaptivki.

PTFE je jedan od najpoželjnijih materijala u procesnoj industriji. Najvažniji kriterijumi za njegov izbor su izuzetno visoka čistoća, upotreba u izuzetno širokom rasponu temperatura i visoka hemijska stabilnost u skoro svim medijima.
Klizne zaptivke, strugači na klipnjačama u cilindrima ili opružni prstenovi, zatim radijalne zaptivke za vratila i V-seal setovi su dobro poznata rešenja izradjena od PTFE materijala. Naši standardni materijali T1001, T1004, T1021, T1030