Mobilna hidraulika

Mobilna hidraulična oprema obuhvata širok spektar vozila dizajniranih za rad u brojnim radnim okruženjima kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru. Zaptivni elementi u ovom segmentu moraju biti dugotrajni i moraju ispunjavati sve veće zahteve za bezbednost i efikasnost u radu. Zasnovano na znanju i iskustvu, Poyseal nudi niz standardnih i prilagođenih proizvoda koji zadovoljavaju zahteve opreme za rukovanje materijalom.

Često korišćene mašine

Viljuškari
Teleskopski utovarivači
Utovarivači na točkovima
Kranovi za utovar
Platforme za dizanje tereta na vozila
Pokretne dizalice
Liftovi
Utovarivači
Teleskopske dizalice

.. i oprema
Hidraulični cilindri nagiba i pomeranja
Pumpe i motori
Rotacioni prenosni sistemi
Spojnica za cevi
Ventili
Različiti hidraulični cilindri
Rotacioni razvodnici

Često korišćene zaptivke

Zaptivke za klipnjaču R12 R13

R14

R10


R21


Zaptivke za extremne temperature R16

R25

R31

P23

P20


P12


Radialne zaptivke MR17


MR19


MR21


Statičke zaptivke S00

S07

S34

Zaptivke za klip P20

P21


P12


P22


Brisači W06

W07

W30

Vodeće trake G03 G04

Chevron zaptivke R02 R03

R04