Hidraulične prese

Hidraulične prese su složene strukture koje koriste jedan ili više hidrauličnih cilindara za stvaranje sile presovanja i precizno rade u različitim uslovima rada. Mnoge primene uključuju podizanje i spuštanje kalupa sa pojačivačem pritiska hidrauličnih cilindara.
U ovom zatvorenom hidrauličnom sistemu, zaptivke su jedan od najvažnijih delova za održavanje konstantnog pritiska u celom sistemu.

Često korišćene mašine

Proizvodnja čelika
Drvna Industrija
Tekstilna proizvodnja
Mašine za sečenje, savijanje i ravnanje
Prerada metala
Makaze i prese za otpad
Prese za keramiku
Prese za baliranje

.. i oprema
Hidraulični cilindri
Pumpe i motori
Spojnica za cevi
Ventili
Diferencijalni hidraulični cilindri

Često korišćene zaptivke

Zaptivke za klipnjaču R12 R13

R31

R10

R33

Statičke zaptivke S00

S07

S34

Zaptivke za klip P20 P21

P12

P22

Brisači W06 W23

W30

Vodeći prstenovi G03 G04

Chevron zaptivke R02 R03

R04