ZET-Zaptivka R39

OPIS

Rod Air Seal R39 je kompaktne zaptivka za zaptivanje komprimovanog vazduha i gasova u uredjajima sa malim opterećenjima i velikim brzinama.
Kompaktan dizajn i primena u širokom opsegu temperatura čine ga dobrim izborom za specifične zahteve. Zaobljeni zaptivni profil pokazuje dobru nepropusnost i dobra svojstva kao što su: habanje, trenje i dug radni vek. Specifične prednosti ove zaptivke su to što se može opteretiti pritiskom sa obe strane preko žljebova za aktiviranje pritiska

PRIMENA
Cilindri sa kratkim hodom
Ventili za aplikacije na visokim temperaturama (FPM materijali)

Standardni materijal
Oznaka materijala N4188 F9727
Materijal NBR FKM
Tvrdoća 80 Shore A 80 Shore A
Pritisak, brzina
Radni pritisak, p ≤ 1.2MPa
Brzina klipnjače, v ≤ 1.0 m/s

Medium, Radna temperatura
Oznaka materijala N4188 F9727
Vazduh, suv i bez ulja -40 do 100˚C -15 do +150˚C
Mineralne masti za ugradnju -40 do 100˚C -15 do +150˚C
Kvalitet površine*
Hrapavost površina Ra Rmax
Klipnjača ≤ 4 µm < 0.5 µm
Dno žljeba ≤ 10 µm < 0.5 µm

* tp (25% Rmax) = 50% … 90%

Ød
ØD
H
L